OREGON – FILM PACK

11/10/2020
0 0
OREGON - FILM PACK 1

OREGON – Film Pack – Thêm một lựa chọn cho những thước phim cổ. Tác giả đã sử dụng Super 8, 16mm, Kodak, và View-Master cameras để tạo ra những lớp phủ tốt nhất hiện nay. Perfs, Grains, Noises, Flashes, Burns, Scribbles, & more.

Thông tin chi tiết:

  • 4K
  • No plugins required
  • Tương thích: Apple Motion 5, Final Cut Pro X, After Effects, Premiere Pro…

OREGON - FILM PACK 2

Demo: https://bigfilms.shop/products/oregon

Download: https://drive.google.com/drive/folders/1EVJkWhc_viQoJ_UshJFH3AzPXhZ6pJtW?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *