POST TỔNG HỢP CÁC PLUGIN CHO FCPX (UPDATE LIÊN TỤC)

11/07/2017
0 0
POST TỔNG HỢP CÁC PLUGIN CHO FCPX (UPDATE LIÊN TỤC) 1

Post này mình sẽ để link tải các plugin đã được ae trong group post lên đây nhé. Các clip demo nằm trong group, anh em search tên plugin là ra các bài post, hoặc search trong Web là có nha

Adjusment Layer (giải nén rồi copy vào thư mục Titles): https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgb9miRnB_-Lcert1uw?e=jaKtcZ

* Link tải Compressor 4.4.5:

* Link tải Motion 5.4.2 (Đào Toàn share): https://drive.google.com/file/d/1j94FDCHUsEZPW74eJTN-NrHNUxdkvJPe/view?fbclid=IwAR2ljhajSJMQodP3GsJ3qFs5YVdIiKfPhoVx4BR8oGc-wwuZW8lv9vU2HdA

*Link tải FCPX 10.4.8: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgckcFae1R2eB952DWw?e=2OmfpU

* Link tải FCPX 10.4.7: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcVdy-DopXtJuR0SYA?e=vvvVe2

* Link tải FCPX 10.4.6: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgchoYOj9LL6nN7sz3A?e=YOxtVV

Link tải Logic Pro X: http://www.mediafire.com/file/esw94mbtcj88ept/Logic_Pro_X_10.4.6_MAS_%255BTNT%255D.dmg/file?fbclid=IwAR3yuwoJvFaBbfF7O6kq8oxwj49kjcuTlNjjRJasR7iebzRh_Vvg5W6pUOg

1. Bản cài đặt và tổng hợp plugin FCPX: đã cũ nên xóa

2. Tổng hợp full plugin của Pixel Film Studio: đã quá cũ nên mình xoá link.

3. mChalkboard (Minh Nguyen share): https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz3m2nZJ_DUgJKlEF0

4. Twixtor Pro 7.0.2 https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz2DbZwM9wWHOL1Q-4

User: KCNcrew 2018

Key: W8qVfpVL3JmY2cVL

5. mCallouts: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz2EOvaiN_rVFgyTP1?e=i2yLXK

6. Better border: https://bretfx.com/product/better-border/

7. Promask (Pixel Film Studio): https://www.fshare.vn/file/JVJUBSPW7Z37

8. mTransition Zoom vol2: https://www.dropbox.com/s/ponds65v97vdt33/motionVFX%20-%20mTransition%20Zoom%20vol.2.dmg?dl=0

9. Tap5a Quick In-Out Reveal: http://bit.ly/2jGYjY3

Demo: https://www.youtube.com/watch?v=xf-tuFNPoIA&feature=youtu.be

10. Auto Tracker Pixel Film: https://www.fshare.vn/file/5L9ABH7AKOEQ

Demo: https://store.pixelfilmstudios.com/product/fcpx-auto-tracker/

11. NEON text: https://www.fshare.vn/file/IXU8AIFD9WGD

Copy vào thư mục Titles.

12. Vystina Title 2: https://www.dropbox.com/s/uvhlnsej91w26er/Vystina%20Titles%202.zip?dl=0

Tải về giải nén, copy vào thư mục Titles

13. mBehavior2: https://www.dropbox.com/s/2un1bmgz6x36ill/motionVFX%20%E2%80%93%20mBehavior.dmg?dl=0

14. mTransition Quake: https://www.dropbox.com/s/4xylw77uzvy1e90/mTransition%20Quake.zip?dl=0

15. mTransition Shade: https://www.dropbox.com/s/x8m8aogyaks3xa2/mTransition%20Shade.zip?dl=0

16. Beauty Box 4.2 (plugin chỉnh da): đã quá cũ nên xoá link, sẽ cập nhật khi có bản mới.

17. LenoFX 10 Text Box: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzwiuizMubsIUla3xX

18. mBadges: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzwiwIDyoMzdlfA4fq

19. mTitles vol 1,2,3: https://www.dropbox.com/s/423rr2u4e2ykbqp/mTitle%20Vol%201-2-3.zip?dl=0

20. Rampant Design Matte Transition X V2: https://www.dropbox.com/s/me6d9lvxylcyktc/Rampant%20Design-Matte%20Transitions%20X%20v2-FCPX%20Plugin.zip?dl=0

21. AleFX Toolkit + Transition: https://www.dropbox.com/s/jh9us92fcakcoww/AleFX%20ToolKit%20-%20Transition.zip?dl=0

22. Magic Bullet Suite for FCPX update 13.0.11 (gồm Denoise III, Cosmo 2, Mojo II, Renoiser, Colorista 4…) hình đính kèm ở dưới.

Key: COBK2245921573563861

https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzwi3uWIEQEG1GXog9

23. mLower Wedding Pack: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz2R0-MbzD2605Etnv

24. VIDEOHIVE 3D POPUP BOOK TOOLKIT

https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz0mKupSuTR8ZHk3xQ

demo: https://videohive.net/item/3d-popup-book-toolkit-apple-motion-final-cut-pro-x/21241919

25. Infographics Builder for Final Cut Pro X

https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz0mOmNxQ1WkqPn46D

Demo: https://videohive.net/item/infographics-builder-for-final-cut-pro-x/20469283

26. Boris Continuum Complete 12.1 : https://1drv.ms/f/s!Ai3dZziQgFQzgY0DVRRsuKSXY-ddbg

—Chạy tốt trên FCPX 10.4.6 luôn nha.

27. LenoFX Stylish 30 Titles:

https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz0mYqkJmMi7ZoHHmn

28. Color Finale 1.9.4: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcYUXAzSikdhewXFFg?e=DDG4bA

29. mLogo Bundle (1-2-3-4): https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQz2CsoBxBpph9Huull

30. Typography Title and Transition Pack: (có kèm hướng dẫn) https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgb1I3Y3Fm3mcACNlaw?e=04D0DM

31. Flash FX Liquid Transitions | Final Cut

Link: https://www.dropbox.com/s/960d40fnzdml5s2/flash-fx-liquid-transitions-final-cut-XA7HJ9L.zip?dl=0&fbclid=IwAR2zFjr57A8yHBXTWhwlHCLvvnPlcLAuB4z_NfzXBsSce4Z3vfAHigTypU4

32. Title Pack Envato Ultimate: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcQs09JEgYdkM9Htwg?e=Tl2cq1

33. Redgiant Shooter Suite 13.1.9: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgchllydN7AwcgS83Uw?e=O3JkqI

34. Motionvfx – mInfographics: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcU_IPJw2NPHK8gvPw?e=OLqKyt

35. mLower Third Full Bundle: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcVBPYU2vMwiON7DSg?e=KNa3FS

36. Videohive Past Memories: https://drive.google.com/file/d/1CgirN2zMElBcbqXRdqqM33BHh1d2eIGw/view?fbclid=IwAR104piszlzT3CG8Z6PNzFkTtdO8w85keRm0G8OJS1B2UV0AH8jOZQtX30o

37. Dynamic Sport (Hồ Văn Công share): https://drive.google.com/file/d/1ToOcVdfzT6UzY_mV_14uwxIaQyRGTJAk/view?fbclid=IwAR3RAXZ9MlkYT3k6p8bynANOhoO-Umtf6VTZaPjZ5lahf2NZq9VNZAeg4ao

Demo: https://www.facebook.com/hovancongtpmedia/videos/1254435491401367/

38: Waveform Audio Visualization: (Trịnh David share): https://drive.google.com/open?id=1z_ILHP-2T4qA-mJ4exQHsabyp_hx3Vh2

Demo: https://d1f2m3p6x2t7p9.cloudfront.net/preview-305379-qFGSN0FW4G-high.mp4

39. Plexus Transitions:(Trịnh David share): https://drive.google.com/open?id=1UoNT1JaeyPd0lyjuVZU-w7-tJJuev4tn

Demo: https://d1f2m3p6x2t7p9.cloudfront.net/preview-309114-bZDH0t5A1j-high.mp4

40. VHS OPENER for FCPX: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcVf124tykC7fIB_FA?e=kytHgz

Demo trên group search nhé.

41. Callout Text Single (Trịnh David share): https://drive.google.com/open?id=1SIOIUVNDmcI_8nRXXyCpcxyUYvGkJkOw

42. Redgiant Universe 3.2.1 : https://www.fshare.vn/file/DDDI8CQGPW71
42. Cinema Grade Pro (Trịnh David ) share:

https://drive.google.com/open?id=1Yi1LJEsnd_qTl80b9DRwR8Xpr7_y_jsf

43. Smooth Skin Effects (Tam Phan share): https://drive.google.com/file/d/1GuQfCytaymxw5pKSyPFJ74Fpm5M7Bimy/view?fbclid=IwAR39Mo8Eukvawja4Rbln_P_FubhOUAOccEi7s0sbxxKv_Qnn-V7rtjJNOUs

44. Sunbeam Effect: https://drive.google.com/file/d/19JuwOFzysBCkoMslyQZCwYklpmZ7rJpW/view?usp=sharing

45. Valentine Titles:
Ver 1: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdNR247kHFLAUfmdyA?e=qwbgev
Ver 2: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdNQrb3fqTv0VHuW0g?e=LdxlhB

46. MotionVFX mCallout Simple 2: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQrMTObMFThs6rgQg?e=s55K3t

47. Route Generator: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQsPYf6F7Bb3nankA?e=DGiOvX

48. mTitle Simple Pack: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQjgS1IgU74G5xO1A?e=SLZbKa

49. 600 Transition VHS Pack for FCPX : https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQfFeDZeeauRbCxTw?e=HR8Fz7

50. Callout for FCPX by Motionarray: https://www.fshare.vn/file/FRAWCRIZ6NFW

51. Original Sam Kolder Preset Master: https://mega.nz/#!wEB3DIrR!dFpdkPdymNzQfL3D8lwCx6sSospxFAktZ390omZdFI8

52. Neat Video 3.2 for FCPX : https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgcpmbi44wVgA5U9sUA?e=nPqT9N

53. Subtitle for FCPX: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQzrZSwdjn-jVl4NA?e=B3RwLq

54. MotionVFX mDoodle: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQt39Gjmnj5U1WrbQ?e=tBqynp

55. Social Media Bundle by Mir: https://1drv.ms/u/s!Ai3dZziQgFQzgdQwrJIUePmU4bSlLg?e=bOE4py

* Âm thanh sfx bản quyền: https://designervn.net/threads/tai-v-min-phi-120-sound-effect-hiu-ng-am-thanh-danh-cho-video-app-film-va-game.4923/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *