Action Film LUTs – Triune Digital

15/02/2021
0 0
Action Film LUTs – Triune Digital 1

Thông tin chi tiết:

  • 30 Action Genre Movie-inspired LUTs – Bad Boys, Casino Royale, Face-Off, Gladiator, John Wick, Kick Ass, Kill Bill, Rambo, Speed, Taken, The Bourne Identity, The Rockand many more!
  • Alexa, REDLog, Blackmagic, Canon C-Log, Standard LOG and .rec709 versions of each LUT.
  • Utility LUTs.
  • .PDF Instruction Guide for install and use.
  • Tương thích: Adobe Photoshop (CS6 and +), Adobe After Effects (CS6 and +), Adobe Premiere (CS6 and +), Da Vinci Resolve, Final Cut Pro (X and +), Affinity Photo…
Action Film LUTs – Triune Digital 2
Action Film LUTs – Triune Digital 3
Action Film LUTs – Triune Digital 4
Action Film LUTs – Triune Digital 5

Download: https://drive.google.com/file/d/1vBNG15V4jLUKCT8XaOY02BlGwxgj4ohZ/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *